O nas

Navdih smo našli na področju testiranja in avtomatizacije

Zgodovina podjetja KNT sega v leto 2008, ko smo začeli z izdelavo namenskih strežnih naprav za livarsko industrijo. Kasneje se je podjetje preusmerilo v izdelavo naprav za testiranje tesnosti različnih polizdelkov iz različnih materialov, kar je danes ena ključnih kompetenc podjetja. Podjetje KNT sestavlja mlada ekipa inženirjev in tehnikov različnih strok. Pokrivamo tako mehansko zasnovo in montažo naprav, načrtovanje elektroopreme, elektromontažo in programiranje naprav. Redno skrbimo za ustrezno izobraževanje in izpopolnjevanje na področjih avtomatizacije in strojegradnje. Vlagamo v razvoj na področju opreme za obvladovanje problematike merjenja tesnosti in senzorike za detekcijo geometrijskih odstopanj izdelkov.

Naša strast je reševanje zahtevnih nalog na področju merjenja tesnosti in geometrije izdelkov.

Vodstvo

Jure Kokalj

Glavni direktor

Janez Kokalj

Tehnični direktor
Top