Reference

Na področju različnih testiranj imamo več kot desetletne izkušnje. Zaupajo nam vsa vodilna podjetja v Sloveniji na področju izdelave aluminijastih sestavnih delov. Poleg tega nam zaupajo vodilna podjetja na področju proizvodnje elektromotorjev in splošne strojegradnje.

Najbolj reprezentativne naprave

Namenska kontrolna naprava

Naprava preveri tesnost izdelka, določi geometrijska odstopanja in na koncu ustrezno označi izdelek.

Namenska montažna naprava

V napravi je uporabljeno namensko razvito prijemalo, med izvajanjem pa merimo tudi pomembne procesne parametre kot so sila in pomik.

Namenska merilna naprava

Uporabljena je optična kontrola geometrije, nadzor tesnosti, manipulacija je izvedena robotsko, končno označevanja pa poteka lasersko.

Nadzorni moduli

Z namensko razvitimi nadzornimi moduli omogočamo enostavno povezljivost operacij v višje sisteme vodenja.
Top