Izdelujemo namenske naprave za kontrolo tesnosti izdelkov izdelanih iz različnih materialov. Gre za napravo z integriranim vpenjalnim sistemom, merilnim modulom ter centralnim nadzorno-krmilnim delom. Vsaka naprava je geometrijsko in procesno prilagojena polizdelku, pri čemer uporabljamo lastno razvite sisteme vpenjanja, tesnjenja in merjenja. Na željo naročnika napravo prilagodimo za ustrezno komunikacijo z višjimi sistemi vodenja znotraj podjetja.

Razvoj in tehnologije

Detekcija tesnosti ulitkov z zrakom

Na področju testiranja tesnosti ulitkov je v ospredju sistem z uporabo diferencialne merilne metode ali absolutne merilne metode. V odvisnosti od zahtev in časov testiranja se odločimo katero od obeh metod uporabiti.

Detekcija tesnosti s helijem

Molekula Helija je manjša od molekule zraka, zato smo z uporabo tega plina sposobni zaznati manjše vrednosti puščanja, kot pri preizkusu z zrakom. Pri detekciji puščanja s pomočjo Helija se meri koncentracija plina v odvisnosti od časa. V ta namen je potrebno pred preizkusom preizkušanec dobro zatesniti ter nato s pomočjo namenskih merilnih naprav določiti vrednost puščanja. V odvisnosti od zahtev preizkusa (čas trajanja cikla, želena zaznavna koncentracija) se odločimo za dodatno vakumiranje preizkušanca pred meritvijo.

Testiranje obdelovancev s potapljanjem

Za namene preizkušanja tesnosti ulitka v fazi načrtovanja stroja preizkušamo njegovo obnašanje s potapljanjem v vodi. Na ta način zagotovimo optimalno konstrukcijsko rešitev za izvedbo zapiranja kosa in optimalnega tesnjenja. Uporabljamo lastno razvito testno napravo, prilagojeno našim konstrukcijskim rešitvam serijskih testnih naprav.

Razvoj

V okviru razvoja imamo izdelan lasten merilni modul za detekcijo puščanja polizdelkov. To je eden od ključnih elementov naprave za meritev tesnosti izdelkov. Kontrolira jih lastno razvita programska oprema, ki teče na sodobnih industrijskih PC-jih. Lastno razvita naprava omogoča natančnejša merjenja in dosega krajše čase merilnih ciklov.

Poleg merilnih modulov uporabljamo tudi lastno razvito geometrijo tesnili s katerimi zagotavljamo ustrezno tesnjenje testiranca v fazi meritve puščanja. Prav tako tesnila tudi sami izdelujemo.

Razvojno stalno izpopolnjujemo vpenjalne sisteme in uporabljene materiale. Na željo naročnika izdelamo tudi samo vpenjalni sistem naprave.