Izkušnje na področju razvoja lastnih testnih naprav nam omogoča ustrezno svetovanje in vključevanje v razvojne procese pri naših kupcih in kooperantih. Na tem področju nudimo začetna prototipna testiranja po različnih tehnologijah kot so strojni vid za detekcijo napak na preizkušancih, uporaba laserske tehnike za skeniranje določenih geometrij izdelkov, testiranje tesnosti izdelkov s pomočjo zraka, helija ali vode. V okviru lastnega razvojnega laboratorija nudimo tudi izdelavo prototipnih testnih naprav, ki jih kasneje nadgradimo v serijski testni napravi.