Redno pregledujemo in vzdržujemo naše testne naprave, kamor po potrebi vgradimo tudi lasten monitoring sistem, ki napove potreben čas pregleda s strani našega strokovnjaka.